Mejeri med smak från Hjordnära

I mitten av 1990-talet byggde de ekologiska mjölkbönderna Ulla och Bengt Kjellander ett litet mejeri på sin gård. Mejeriet fick namnet Hjordnära - en lek med orden; nära, jorden, hjorden och Hjo.


Det var dock svårt att få lönsamhet på ett litet gårdsmejeri och verksamheten fick läggas ner. Men Ulla och Bengt gick samman med fler ekologiska mjölkbönder och tillsammans med Skånemejerier återupptog de mejeridriften.

 

Hjordnära Mejeri ägs idag av Skånemejerier, men bönderna som levererar mjölken drivs av samma idé nu som då: Att driva jordbruk i harmoni med naturen och med omsorgen om djuren och få fram produkter som smakar bra på alla sätt!

 

Alla Hjordnäras bönder är moderna, visionära företagare och KRAV-certifierade. Kraven på god djuromsorg är högre för KRAV än för djur i konventionell och EU-ekologisk djurhållning. Djuren får till exempel vara ute extra mycket och beta gräs, och grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Blir en ko sjuk så får den vård direkt annars riskerar faktiskt hela besättningen att underkännas för KRAV-märkning. Däremot är det inte tillåtet att utsätta en KRAV-ko för rutinmässig medicinering. Men så blir också både mjölken och mejeriets produkter förstklassiga. Och supergoda tycker vi på Paradiset!

 

En av de många gårdar som levererar till Hjordnära är Näsby boställe i Skåne. Stefan Andersson driver mjölkproduktion på gården med hjälp av sina söner Torbjörn och Emmanuel. Redan från starten visste Stefan att det var ekologisk mjölkproducent han ville bli, och båda sönerna planerar att gå i sin fars fotspår.

 

– Det som tilltalar mig är samspelet med naturen, man arbetar med den, på naturens villkor. Visst kan det vara utmanande ibland, eftersom man i mindre grad får använda hjälpmedel av olika slag. Samtidigt som det är just den typen av utmaningar som sporrar mig och man vet att man gör något som känns bra och rätt.

 

Tack till alla Hjordnäras bönder för ert goda arbete och för allt det goda ni ger oss!

x

Anmäl Dig Till Paradisets Nyhetsbrev!
Få de senaste nyheterna och erbjudandena från Paradiset.

Butik (Söder / City)

Ps. Om du inte får någon bekräftelse på anmälan, kontrollera gärna om det hamnat i din skräppost.