Under sommaren är vår e-handel stängd för uppdateringar.
Den öppnar under hösten. Våra butiker är öppna som vanligt.

Smak av Gotland

Smak av Gotland är ett varumärke under vilket över 550 uppfödare av nöt,
gris och lamm ryms. Så vad är då gemensamt för alla dessa? Jo, att alla går
att hitta på de Gotländska betesmarkerna.

För småskaliga köttproducenter med en ekologisk och naturlig profil kan det
ibland vara svårt att nå ut på marknaden, därav uppkom just Smak av
Gotland. Smak av Gotland är även ägare till Gotlands Slakteri. Att kreaturen
slaktas på Gotland medför såklart också många fördelar i form av kortare
transporter och en pålitlig process där producenten har insyn under hela
processen.

Du som konsument ska kunna vara säker på att det kött du väljer att handla
håller så hög kvalitet som möjligt. Samtidigt ska djuren ha genomgått så lite
trauma som möjligt. Smak av Gotland ser till att det är så, så att du som
konsument kan handla kött med gott samvete.

Paradiset

Produkter från Smak av Gotland

Copyright © 2018 Paradiset. All rights reserved.