Under sommaren är vår e-handel stängd för uppdateringar.
Den öppnar under hösten. Våra butiker är öppna som vanligt.

Cookies

Integritetspolicy

Personuppgifter Paradiset värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Paradisets målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Paradiset samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbsidan i samband med medlemskap eller köp så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. Paradiset Sveriges godaste matmarknad AB Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbsidan genom cookies i syfte att visa varor beroende på dina valda preferenser och angivna åldersrestriktioner, administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Paradiset behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer. De recept och/eller produktrekommendationer som du lägger in kan bli offentliga för andra användare. Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta.

Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbsidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Paradiset överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om Paradiset t.ex. har en underleverantör (t.ex. leverantörer som tillhandahåller drift och hosting av IT system eller betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning) eller samarbetspartner (t.ex. för tryck och distribution eller samkörning med andra register för marknadsanalys), i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter vara nödvändig. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår Paradiset avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen av personuppgifter och underleverantörernas hantering av personuppgifterna.

Paradiset fortsätter att vara ansvarig för uppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler och underleverantören får enbart behandla uppgifterna i enlighet med gällande avtal och instruktioner. Genom att godkänna policyn på Webbsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES. Om hela eller delar av Paradisets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi Allmänna Villkor länk till denna vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst. När Kunden betalar med betal- eller kreditkort skickas Kunden till PayExs (Paradisets samarbetspartner för kortbetalningar) betalsida som är SSL-krypterad och där Kunden fyller i kortnummer. Paradiset sparar således inte Kundens betal- eller kreditkortsnummer. I de fall Kunden väljer att spara kortuppgifter görs det hos Payex och Paradiset skickar en referens med envägskryptering till Payex vid efterkommande betalningar. Vid betalning med kort för Externsäljarens varor görs det av Externsäljaren på motsvarande sätt via PayEx och betallösningen

Hur länge sparas mina personuppgifter? Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Paradiset sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Paradisets eller Paradisets samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på hemsidan.. Den kan alltså inte skickas per e-post. Paradiset vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Paradiset förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Paradiset korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@Paradiset.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring. Länkar Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbsidan. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Paradiset inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy Paradiset förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbsidan.

Cookies På Paradisets Webbsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbsidan. Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Paradiset använder cookies för att förbättra webbsidan för besökaren t.ex. genom att anpassa webbsidan efter besökarens angivna ålder (t.ex. för att se varor med åldersgräns på 20 år), önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på webbsidan och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Allmänna Villkor. Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Paradiset så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbsidan samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbsidan. Genom att godkänna Paradisets Villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Paradisets Webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Paradisets Webbsida försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbsidan. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas. ___________________ Integritetspolicyn har uppdaterats den 25/4-18

Copyright © 2018 Paradiset. All rights reserved.